{:ro}CINE îți este PRIETEN?{:}{:en}Who is Your Friend?{:}{:es}¿Quien es tu amigo?{:}

{:ro}

Mi-am dorit de multă vreme să scriu ceva despre prietenie și despre prieteni; despre cine credem noi că sunt prietenii noștri și despre cine ne sunt cu adevărat prietenii.

cine-iti-este-prieten

Nicăieri nu am văzut mai multă decepție și dezamăgire legată de prieteni și prietenie, ca aici în penitenciar. În multele mele discuții cu diferiți deținuți am aflat că aproape toți au motive să se plângă de cei pe care îi considerau prieteni atunci când erau în libertate.

Există două lumi, cea a oamenilor liberi și cea a celor închiși. Sunt diferențe atât de mari încât unii deținuți compară cele două lumi cu raiul și iadul; raiul fiind lumea celor liberi, iar iadul lumea celor închiși. Între cele două lumi atât de diferite, nu este decât un pas și nu unul foarte mare; dimpotrivă, unul foarte mic. Odată ce au făcut acest pas, majoritatea celor care ajung după gratii, realizează că tot ce știau despre prietenie și prieteni, nu se mai confirmă.

Stând de vorbă cu un deținut, mi-a spus că prieteniile făcute în pușcărie diferă de cele pe care le realizezi cu diferiți oameni aflați în libertate. Mi-a spus că în pușcărie, deținuții se împrietenesc cu tine din interes; ori stai bine din punct de vedere financiar și îi mai ajuți, ori ești ”smardoi”, adică dai bine cu pumnul și atunci sunt interesați să fie prieten cu tine. Tot el îmi spunea că prieteniile sincere sunt cele pe care le faci în libertate cu oameni de toată nădejdea.

Nu am putut să fiu de acord cu el și nici nu m-am putut abține să nu-l întreb: „De când ești la pușcărie, câți dintre prietenii tăi buni pe care îi aveai în libertate te-au vizitat măcar o dată?” Nu știu de ce, dar parcă intuiam ceea ce avea să-mi răspundă. A lăsat privirea în jos și mi-a spus: „Niciunul. Doar familia mai vine din când în când, atunci când au posibilitatea”. A stat câteva clipe pe gânduri, apoi a încercat să le ia apărarea acelor prieteni. „Știi, eu sunt tocmai dintr-o comună de lângă Prut. Este distanță mare până aici și nu prea au timp, au de muncă la câmp…” În zadar au fost explicațiile lui. Și-a dat singur seama că, de fapt, nu avusese niciodată prieteni cu adevărat și că, fie după gratii sau în libertate, marea majoritate a prieteniilor se leagă între oameni doar din pur interes.  

Oamenii caută să se cumătrească, să se împrietenească, să se înrudească doar cu persoane sus puse, cu oameni care stau bine financiar, cu cei care au o poziție socială bună sau sunt cunoscuți. Aceste relații se clădesc, așa cum am scris adineauri, doar din pur interes.

Eu am avut lângă mine anumite persoane care mi-au fost apropiați, adică prieteni doar în momentele în care aveam succes în sport. Când au început problemele pentru mine și familia mea, acei oameni pe care îi consideram prieteni, nu doar că nu i-am mai zărit aproape de mine, dar și-au arătat cumva satisfacția pentru ceea ce mi se întâmpla, vorbindu-mă de rău în stânga și-n dreapta, de fiecare dată când avea posibilitatea. La fel ca majoritatea colegilor mei deținuți, și eu am trăit dezamăgiri mari legat de așa ziși prieteni.

Cartea Proverbele din Sfânta Scriptură ne arată într-un verset cum ar trebui să fie un prieten. Auziți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu: „Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate” – Proverbe 17:17. Un prieten adevărat, în nenorocire ajunge ca un frate. Ce frumos ne spune Dumnezeu cum să ne raportăm la prietenii noștri aflați în necaz. 

Trebuie să recunosc faptul că deși întotdeauna am căutat să fiu un prieten bun celor de lângă mine, nu am fost foarte sensibil și atent la aceia care treceau prin necazuri. Acesta este unul din lucrurile pe care mi le reproșez. Am trecut și încă mai trec prin momente dificile, însă trecând prin astfel de clipe, în marea Sa bunătate față de mine, Dumnezeu mi-a arătat cine îmi sunt prieteni și cine nu. Am învățat din Cuvântul lui Dumnezeu cum să fiu eu însumi un prieten bun și de nădejde pentru alții.

Așadar, trecând prim momente grele, suferind dezamăgire după dezamăgire legat de așa zișii prieteni, apelând la ajutorul lui Dumnezeu și la mila Sa, El nu doar că mi-a scos în cale alți prieteni de nădejde, ci s-a oferit El Însuși, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu să îmi fie prieten. Mai mult decât atât, mi-a oferit și alți prieteni și frați; frați de credință, frați în Domnul Iisus Hristos. Oamenii care-L iubesc sincer pe Domnul Iisus Hristos sunt astăzi prietenii mei. Am rămas extrem de surprins, și spun asta spre slava lui Dumnezeu, sunt frați care au călătorit sute de km pentru a veni să mă viziteze, să mă încurajeze; se roagă pentru mine și casa mea. Sunt oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată. Sunt frații mei în Hristos, oameni pe care astăzi îi consider MAI MULT DECÂT PRIETENI. Doar Mântuitorul Hristos poate da, cu adevărat, valoare unei prietenii. Spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan – „Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi”. El și-a dat viața pentru ca eu și tu să avem un PRIETEN ADEVĂRAT, un PRIETEN de nădejde, un PRIETEN care nu dezamăgește niciodată. Acesta este UNICUL FIU AL LUI DUMNEZEU, DOMNUL IISUS HRISTOS!

{:}{:en}

For a long time I wanted to write something about friendship and friends, about who we think our friends are, and about who truly are our friends.

Nowhere have I seen as much deception and disappointment regarding friends and friendship as here in prison. After many discussions with different prisoners, I found out that almost all of them have reasons to complain about the ones they had considered to be their friends outside of the prison walls.

cine-iti-este-prieten

There are two worlds, the world of free people and the world of prisoners. There are such huge differences between the two that the prisoners compare them with heaven and hell. Heaven is the world of the free, and hell the world of the prisoners. The two worlds are only a step apart, and it is not a big step; on the contrary, it is a very small one. Once the step is taken, the majority of the ones behind the bars realize that nothing of what they knew about friends and friendship is as they thought.

Talking to a prisoner, he mentioned that the friendships made in prison are different than the ones made while free. In prison, the prisoners become your friends because they want to take advantage of you (you have money and you help them some, or you are “cool”; in other words, you are good at using your fist, so they are interested in being your friend).  It was he who told me that true friendships are the ones you make when you are free, with trustworthy people.

I couldn’t agree with him, and I couldn’t refrain from asking him, “So, tell me, since you are in prison, how many of your good friends that you had while free came to visit you at least once?” I don’t know why, but I had already intuited his answer.

“Nobody. Only my family comes from time to time, when they have the financial means.”

He thought for a few moments, then tried to take his friends’ side.

“You know, I’m from a village close to Prut. It’s a long way to here, and they don’t really have time, because they have field work…”

His explanations were in vain. He himself realized that he actually never had any true friends, and that most people, whether free or imprisoned, make friends with others simply because they want to take advantage of them.

People try to become friends or somehow establish relationships only with high-up, popular people, people of position, or those with lots of money. These relationships are built only with the mindset of taking advantage of the other, just as I mentioned earlier.

I had around me some people that were close to me – friends – only when I was successful in sports. When I and my family started going through a hard time, those people (the ones I had considered my friends) not only stayed far away from me, but also seemed happy for what I was going through and were speaking badly about me here and there, whenever the opportunity arose. Just like my other mates, I was greatly disappointed by these so-called friends.

The book of Proverbs from the Holy Scriptures tells us in one verse how a friend should be. Here is what the Word of God says: “A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity.” In adversity, a true friend is like a brother. How wonderful is the way God teaches us to relate to our friends that go through a hard time!

I have to admit that even though I always tried to be a good friend to those around me, I wasn’t always very sensitive and didn’t pay much attention to those who went through a hard time. This is one of the things I regret. I’ve gone through hard times and I’m still going through hard times, but by going through such times, God in his great mercy has showed me who my friends truly are. I have learned from the Word of God how I should be a good and trustworthy friend for others.

So, going through hard times, being disappointed time after time by the so-called friends and asking for God’s help and mercy, not only did He bring true friends my way, but He also offered Himself, the Lord Jesus Christ, the Son of God to be my friend. And moreover, He offered some other friends and brothers; brothers in faith, brothers in the Name of the Lord Jesus Christ. Today my friends are those people that truly love the Lord Jesus Christ. I was very surprised, and I share this for the glory of God, but there are brothers that traveled hundreds of kilometers to visit and encourage me. They also pray for me and my family. There are some people that do this whom I have never met before. They are my brothers in Christ, and to me they are MORE THAN JUST MERE FRIENDS. Only the Savior can give true value to a friendship. The Lord Jesus Christ says in the Gospel of John, “Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.” He gave His life so that you and I can have a TRUE FRIEND, a TRUSTWORTHY FRIEND, a FRIEND that never disappoints you. This is the ONLY SON OF GOD, THE LORD JESUS CHRIST!

{:}

2 răspunsuri la „{:ro}CINE îți este PRIETEN?{:}{:en}Who is Your Friend?{:}{:es}¿Quien es tu amigo?{:}”

  1. Te incurajam in orice lucru bun! Iar dezamagirea unor prietenii pe care noi le-am crezut sincere nu cred ca exista om in lumea asta care sa nu o fi gustat, la fel cum nu cred ca exista om care la randul lui sa nu fi lasat cuiva dezamagirea…Doar IISUS CRISTOS este acelasi ieri, azi si in veci, amin!

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s